Boys Soccer - thru 10/08/22

Class Current TM Projected TM LY TM
A 2.5 2.5 2.4
AA 3.3 3.3 3.3
AAA 4.0 4.0 3.8

Girls Soccer - thru 10/08/22

Class Current TM Projected TM LY TM
A 2.7 2.7 2.5
AA 3.2 3.2 3.4
AAA 4.1 4.1 3.9

Volleyball - thru 10/20/22

Class Current TM Projected TM LY TM
A 5.1 5.1 4.9
AA 5.9 5.9 5.9
AAA 6.6 6.7 6.6
AAAA 8.6 8.7 8.7

Football - thru 10/19/22

Class Current TM Projected TM LY TM
9-Man 2.0 2.0 2.1
A 3.1 3.1 3.0
AA 4.1 4.1 4.1
AAA 4.3 4.3 4.4
AAAA 5.5 5.5 5.6
AAAAA 6.7 6.7 6.6
AAAAAA 8.6 8.8 8.6

Previous Seasons Final Tiebreaker Margins

Sport - Class 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2021 2022
Boys Soccer - A 2.17 2.19 2.52 2.61 2.62 2.64 2.65 N/A 2.43 2.51
Boys Soccer - AA 3.42 3.49 3.82 3.77 3.71 3.75 3.65 N/A 3.31 3.27
Boys Soccer - AAA                 3.81 3.97
                     
Girls Soccer - A 2.17 2.19 2.51 2.59 2.73 2.63 2.68 N/A 2.51 2.69
Girls Soccer - AA 3.42 3.70 3.82 3.77 3.77 3.88 3.97 N/A 3.39 3.20
Girls Soccer - AAA                 3.91 4.11
                     
Volleyball - A 4.05 4.12 4.91 4.81 4.91 5.00 5.07 N/A 4.94  
Volleyball - AA 5.49 5.85 6.34 6.23 6.38 6.44 6.39 N/A 5.87  
Volleyball - AAA 8.24 8.79 8.83 9.08 8.05 8.20 8.40 N/A 6.56  
Volleyball - AAAA                 8.72  
                     
Football - 9-Man 1.94 1.96 1.99 2.03 2.14 2.12 2.08 N/A 2.07  
Football - A 2.92 2.88 3.10 3.13 3.08 3.09 3.20 N/A 3.00  
Football - AA 3.41 3.38 3.53 3.67 3.81 3.89 3.98 N/A 4.10  
Football - AAA 4.39 4.18 4.64 4.64 4.41 4.39 4.35 N/A 4.36  
Football - AAAA 5.05 5.40 5.77 5.60 5.91 5.72 5.63 N/A 5.55  
Football - AAAAA 6.82 7.22 6.86 6.83 6.65 6.47 6.54 N/A 6.55  
Football - AAAAAA 8.88 9.33 8.68 8.69 8.56 8.88 8.69 N/A 8.62  

*2020 season used a higher Tiebreaker Margin % due to fewer games played